Prins Wilbert I, Prinses Ans & Adjudant Wim
Boerenbruidspaar Ton & Charlotte met Getuigen Ronald & Bianca
Jeugdprins Harm, Jeugdprinses Indy, Adjudanten Else & Dave

Ald Prinsen Gallerij

1948

Prins Egbert den Urste (Geurts) † 

 • 1948 Egbert I Geurts

Onder ut koffiedreenke (eier ète) beej Hoekse Hannes wurt beej Egbert Geurts de thieëmuts op de kop gezet warmit den urste Mieëlderse Prins (Egbert 1) wurt gebaore! De urste carnavalsactiviteit vient plats ien zaal Speyken (’t Brugend) en wurt geopend dur

Prins Egbert 1. Dizzen aovend, den muzikaal wurt ondersteund dur en paar jonges van de fanfaar, en waor ok burgemeister Baron de Weichs de Wenne anwezig is, duurt van 19.00 wies 22.00 uur.

Der was zelfs enne Prinsewage, den haaj al direct pech. De wage mit pèrd en koetsier lei ien de graaf beej de schôl. ’t Pèrd was schouw geworre van de versiering. Toen de wage wer was opgetugd, wier de prins der opgezatte en den tocht dur ’t dörp koos beginne.


1949

Prins Handrie den Urste (Reijntjes) †

 • 1949 Handrie I Reijntjes

De offisjeele oprichting van de verieëniging, warvan ut bestuur wurt gevurmd dur leeje van de Ruiterclub, de Voetbalclub en de Fanfaar.

De klier van Handrie 1: Officiersjas mit koppel, blauw bôks mit breëd goudgalon afgezette steek op de kop. Roeëje mantel afgezet mit witten donsen goudgallon. Scepter ien de veurm van enne vos.  


 

1950

Prins Vic den Urste (Geurts) †

 • 1950 Vic I Geurts

De Prins van dit jaor (Vic 1) prestiert ut um gedurende 12 klokslage van de kerkklok 13 glaas bier lèèg te dreenke.

Gezien zien afkomst (zoeën van brouwer Geurts) mot oefening kunst hebbe gebaard.

De urste carnavalsschlagers wurre iengezonde!


 

1951

Prins Ger den Urste (Linskens) †

 • 1951 Ger I Linskens

Pas terug uut Indië wurt Prins Ger 1 (Linskens) de neeje hierser van ut Vosseriek.

Zien verkiezing as Prins wier beschouwd as en ieërbetoeën an alle jonges die ien Indië woare gewest.

Naor ’t schient was Ger enne rappe praoter.

Dit is ok ’t latste jaor dat de opbrengste dur 3 verieëniginge werre gedeëld.


 

1952

Prins Pierre den Urste (Reijnders)  

 • 1952 Pierre I Reijnders

De oorspronkelijke organisatie (ruiterclub, voetbalclub en fanfaar) wurt overgedaon an en aparte Carnavalsverieëging.


 

1953

Prins Jeu den Urste (Janssen) †

 • 1953 Jeu I Janssen

Dur de ovverstroeëming ien Zieëland wurt de carnaval dit jaor nie gevierd!

De regiering het fieëste verboje.

De nuuëdige pûtjes bier wiere èvegoeëd gedronke.


 

1954

Prins Jeu den Twedde (Cox) †

 • 1954 Jeu II Cox

D’n urste kienderoptoch op zôndagmiddag wûrt gehalde.


 

1955

Prins Mart den Urste (Smits) †

 • 1955 Mart I Smits

De carnvaval van 1955 wurt gevierd ien en fieësttent, die is opgesteld achter kefee Geurts an de Hoofdstraot. Buute lit en flink pak sneej en ut vruust behuurluk! Dur de hette luchtkachels was der ien de tent zoveul kabaal dat muziek van Jacob Rutbach nauweleks te huure was.


 

1956

Prins Frans den Urste (Coenders) †

 • 1956 Frans I Coenders

Nao ’t jaor van d’n tente carnaval (1955) was de zaal wer beschikbaar. Alt Prins Jeu 1 mit Kessels Mie waore de nij-je uutbaters.


 

1957

Prins Noud den Urste (Hendrix)

 • 1957 Noud I Hendrix

De verieëniging krieg vur ut urst ien eur bestaon enne Vorst. De Vorst kriegt de naam Reynaert 1 (Frans Coenders).

Mit d’n ervare carnavalist Nölleke as Prins en de nij-je vurzitter Thiese Piet en sikretaris Jacob Rutten vond d’n tiënde carnaval plàts.


 

1958

Prins Ger den Twedde (Thiesen) †

 • 1958 Ger II Thiesen

Ut elfjaorig bestaon wurt gevierd.


 

1959

Prins Jan den Urste (Peelen)

 • 1959 Jan I Peelen

Op zondagaovend moog der nie werre gedanst. As oplossing wûrt gekoze um dan màr de Prinseaoverdracht en de Liedjesaovend te halde (zonder danse!).


 

1960

Prins Matheu den Urste (Kusters)

 • 1960 Mattheu III Kusters

De carnavalsverieëniging prakkesiert d’r oaver um en eige carnavalskrentje uut te brenge


 

1961

Prins Gijs den Urste (Keijzers) †

 • 1961 Gijs I Keijsers

De urste carnavalskrant ‘De Vossentoeter’ wurt uutgebrocht

Uut de vossetoeter 1972.. 1961; De carnavalsclub trok der op uut, vurral noar de Vieëstraot um en waterballet op te voere??????????????


 

1962

Prins Wim den Urste (Belgers) 

 • 1962 Wim I Belgers

De balaovend op môndag en dinsdagaovend um 6 uur is ien den tied normaal. Op zôndag en môndag is d’r um 3 uur en rondgang dûr ’t dûrp. De liedjesaovend is op vastelaoveszôndag um 7 uur.


 

1963

Prins Eed den Urste (Coenders)

 • 1963 Eed I Coenders

De mèèst gezonge Mieëlderse carnavalsschlager ‘De kwojje gulde’, is ien 1963 ut winnende liedje.

De urste boerebrulluft is en feit. Mit ut bruudspaar Kessels Annie en Bèke Piet wurt en begin gemakt mit dees traditie.


 

1964

Prins Bart den Urste (Mooren) †

 • 1964 Bart I Mooren

De urste sleuteloaverdracht, same mit Tiendere, Swolge en Blitterswijck. Prins Bart was den urste Prins den de sleutel uut hande van Burgemeister Dittrich ien ontvangst moog neme.

Op Handrie ziene vrachtwage trekt de Prins mit vorst, nar en raod dûr ’t dûrp.

Dit joar trad Temke (Frans Coenders) vur ut urst vur enne volle zaal op al buutnereedner. Dit zuuj heej nog duk doen en mit geweldig sukses.


 

1965

Prins Frans den Twedde (Gielen) †

 • 1965 Frans II Gielen

De viefde vossentoeter kumt uut. De pries is 100 cent. De Prins kumt uut op vastelaovendzôndag.

As Nar haaj heej Noud Hendrix, samen vurmde ze ’t klenste stel, dat de carnavalsverieëniging tot dan toe gehad haaje.


 

1966

Prins Thei den Urste (Peelen) †

 • 1966 Thei I Peelen

Dit joar was der ok vur de urste kieër de Mieëlderse revue, dur Frans Coenders (Temke), Wiel Coenders, Piet Kusters en Bart Mooren.


 

1967

Prins Rens den Urste (Poels)

 • 1967 Rens I Poels

D’n twintigste carnaval alwer. De kienderoptoch trekt vûr ’t ûrst dûr ’t neeje dûrp, en wel dûr de Pastoeër Janssenstroat, (later wier dit Bernardstraot) en de Cocq van Haeftenstraot.


 

1968

Prins Henk den Urste (de Koning) †

 • 1968 Henk I de Koning

Den urste Koninklike Prins.

Eind 1968 wurre enkele leeje van de carnavalsverieëniging nao afloeëp van en vergadering verrast dur de Horster pliesie, umdat zeej ut nog te vroeg vonde um naor huus te gaon en zich nao sluutingstied (01.00 uur) nog ien ut kefee bevonde.


 

1969

Prins Ger den Derde (van Leuven) †

 • 1969 Ger III van Leuven

Ut 2x11 jaorig bestaonsfieëst van de verieëniging wurt gevierd mit en reseptie op zondagaovend van 20.00 wies 22.00 uur.

Zondagmerge lei der zonne hoeëp sneej dat der host gen meens dur koos. Kiender wiere mit tractors en auto’s naor de zaal gebrocht. De Prins mit gevolg wier mit en sleej gehald.


 

1970

Prins Funs den Urste (Wijnhoven)

 • 1970 Funs I Wijnhoven

De entreeprieze van de dansaovende bedroege ien dizze tied fl.2,25 per persoeën. Hiervan moosse ze 12% an BTW afdrage.


 

1971

Prins Jan den Twedde (Steeghs)

 • 1971 Jan II Steeghs

Burgemeister Dittrich verkupt op carnavalsdinsdag ien zaal Brugend de kloompe van Moeres Jan sr. Ut geld wurt an ’t Raayke geschonke.


 

1972

Prins Jac den Urste (Peters)

 • 1972 Jac I Peters

D’r vient gen sleuteloverdrach plàts dit jaor. Wel enne gezamelukke bejaardenaovend.

De verieëniging viert eur 25 jaorig bestaon.


 

1973

Prins Henk den Twedde (Peters)

 • 1973 Henk II Peters

D’r vient en gezamelukke uutwisseling plats tusse de carnavalsverieëniginge en fanfares van Mieëldere en ut Duitse Stratum.

Vorst Reynaert 1 zien letste jaor as Vorst.


 

1974

Prins Ger den Vierde (Thiesen)

 • 1974 Ger IV Thiesen

De ‘Mieëlderse Revue’ telt vort 2 aovende.


 

1975

Prins Hay den Urste (Kersten)

 • 1975 Hay I Kersten

Vur ut urst ien eur bestaon het de carnavalsverieëniging en eige groep dansmarietjes.


 

1976

Prins Mart den Twedde (van de Elsen)

 • 1976 Mart II van den Elsen

De alde en nij-je revuegroep speule same udat ’t d’n elfde revue is.


 

1977

Prins Ger den Viefde (Grüntjes)

 • 1977 Ger V Gruntjens

Sluutingsuur is afgeschaft. Dit vonde de Mieëlderse Vös nie èrreg.


 

1978

Prins Twan den Urste (Geurts)

 • 1978 Twan I Geurts

De dansmarietjes treeje vûr ’t leste jaor op.

Volgend jaor zulle we wer mit nij-je motte beginne.


 

1979

Prins Toon den Urste (van Lipzig)

 • 1979 Toon I van Lipzig

Ien ut wiekend van de 11de november wurt ut 3x11 jaorig bestaonsfieëst gevierd.


 

1980

Prins Frans den Derde (Coenders) †

 • 1980 Frans III Coenders

Dit jaor het de verieëniging eure 33ste Prins!


 

1981

Prins Henk den Derde (Verbeek)

 • 1981 Henk III Verbeek

D’r vient en glazeverkoeëp plats waorvan de opbrengst vur de neeje uniforme van de dansmarietjes is!

De carnavalsverieëniging wurt en ‘ope’ verieëniging waorvan iederieën lid kan werre.


 

1982

Prins Henk den Vierde (Reijntjes)

 • 1982 Henk IV Reijntjes

Prins Henk den vierde is den urste Prins den volges de neej reglemente wurt gekoze uut de Mieëlderse bevolking.


 

1983

Prins Piet den Urste (Coenders)

 • 1983 Piet I Coenders

’t leste jaor dat d’r en koffietoffel platsviend mit de boerebrullef


 

1984

Prins Toon den Twedde (Smits)

 • 1984 Toon II Smits

Vûr ’t urste jaor wurt ôp zondagaovend enne vreejgezellenborrel gedroonke.


 

1985

Prins Reinier den Urste (Thiesen)

 • 1985 Reinier I Thiesen

Dûr wûrt en bezuuk gebraocht an ’t Raayke ien Tiendere.

Enne plezierige middag vûr de kiender en vûr de Prins mit zien gevolg.


 

1986

Prins Henk den Viefde (Peters)

 • 1986 Henk V Peters

Mit ’t Prinsebal prissentiert de Alt Prinse kompeneej zich vûr d’n urste kier.


 

1987

Prins Martien den Urste (Geurts)

 • 1987 Martin I Geurts

De ‘Mieëlderse Revue’ wurt veur de 22ste kier op ut tonieël gebrocht.


 

1988

Prins Jan den Derde (Poels)

 • 1988 Jan III Poels

Slogan

“Mak veul PRET. En vis nie achter ut net”.

Vûr ’t ûrst telt de verieëniging twee narre.

’t urste optrij-je van en neej joekskapèl (Beter as Niks) mit de Vastelaovend.

En leuke anekdote:

As presentje kreeg iederiëen enne kleine sticker mit en afbeelding van enne moderne vos en de naam van Prins Jan III durop.

De toenmalige pastoër Geelen kwam ok felicitieren en kreeg van ieën van de twieë kersverse narren John of Wilbert enne sticker. De pastoër bestelde un consumpsie ien de veronderstelling mit mien prinsensticker te kunnen betalen.

Ok hier kwaam alles goed ,want van de toenmalige kastelein Piet kreeg de pastoërr de consumptie verniks. Zodat de sticker van Prins Jan III bleef behalden.


 

1989

Prins Wim den Twedde (Mattheij)

 • 1989 Wim II Matthey

‘t (vûrluuëpig) lèèste optrij-je van Temke mit de Revue


 

1990

Prins Jan den Vierde (Buddiger)

 • 1990 Jan IV Buddiger

De tradisjonele boerebrulleft-optocht wurt afgelast vanwège de sturm en wurt now sondags nao de Carnaval gehalde.


 

1991

Prins Jan den Viefde (Peters)

 • 1991 Jan V Peters

Vanweges de golfoeërlog vient der genne sleutelovverdraagt plàts dit jaor.

Het jubileumjaor 4x11


 

1992

Prins Shèr den Urste (Hendrix)

 • 1992 Shèr I Hendrix

Slogan

“LAOT GAON, LAOT GAON”

En leuke anekdote:  

Mit ziekebezuuk ginge weej naor de moeder van vurzitter Jan Poels. Natuurlik wiere hier foto’s van gemakt. Ienmoal thuus bleek dat der gen rölleke ien ut toestel zoot. Natuurlik niks van gezet en op maondagmerge nog enne kier terug gewapend mit fototoestel inclusief rölleke

Vur ut urst wurd het Prinsenbal gehalde op enne zondagmiddag.

Prins en Vorst ut dezelfde families as ien 1957 (Hendrix-Coenders).


 

1993

Prins Bèr den Urste (Gielen)

 • 1993 Bèr I Gielen

De jeugdcarnaval halt vur het urst alde schoen op ien Mieëldere. De opbrengst gut veur de helft naor de straotkiender ien Rio.


 

1994

Prins Piet den Twedde (Timmermans)

 • 1994 Piet II Timmermans

Zilvervos wurdt, mit de Revue, uutgereikt an de hulpverleners van de watersnoodramp Kerst 1993.


 

1995

Prins Lucas den Urste (Mooren)

 • 1995 Lucas I Mooren

Slogan

Mieëlderse Carnaval “KEIHARD DE GEKSTE”

Ut Alt-Wieverbal en de Jeugd Prinsenreceptie wèrre afgelast vanweges Hoeëgwater (anleg nooddiek beej de Ruuk). Mit zien 21 jaor was Lucas de jongste Prins.

Ien dit jaor wurdt de urste rommelmerkt georganisieërd.

En leuke anekdote: Prins Lucas was tot dat moment de jongste ‘groeëte’ Prins oeijt ien Mieëldere. Zien achterneef Bas Weijmans was jeugdprins en un halve kop gröter dan ik.

Ozzy (Oscar Aerts) wier tijdens mien receptie als Prinses uutgekozen en het  ien de rij alle felicitaties  mit ien ontvangst genome!


 

1996

Prins Piet den Derde (Wagemans)

 • 1996 Piet III Wagemans

Slogan

Op oos kunde telle

Ok de zoeën van Piet den Derde is ien dit jaor Prins (Jeugdprins Gian), ovver ut Vossenkeutelriek.

Ien dit jaor doen de Alt Prinse vur den urste kieër mit an den liedjesmiddag.


 

1997

Prins Wiel den Urste (Kerstjens)

 • 1997 Wiel I Kerstjens

Slogan

Weej gaon d’r vûr

Op 17 januari van dit jaor vieren de Alt Prinse mit en reünie ‘t 11 jaorig jubileum. Dit veurafgaond an ’t Ald-Wieverbal.

leuke anekdotes:
1. prinsenreceptie natuurlik - mit alde ieskar dör de joekskapelleeije naor de receptie gereeje.
2. joekskapel gaf altied woensdag naor ut utkomme en serenade beej de prins an huus,
    ik as lid van de joekskapel wist dat natuurlik. Op woensdag wachte mar der kwaam niemand. Toen
    kreeg ik op zondagmerge vur de receptie tuus en ontbijt aangeboijee dör
    de joekskapel. 


 

1998

Prins Jos den Urste (Poels)

 • 1998 Jos I Poels

Slogan

Gen gemèt en gezaag, weej make lol dees daag.

Nao 17 jaor drugt Vorst Reijnaert 3 (Wiel Coenders) de scepter ovver an Vorst Reijnaert 4 (Fried Hanraets).

Vanaf dit jaor kunnen de Vöskes de vlag laote wapperen mit Carnaval.

De Mieëlderse Revue stut vôr de 33e kier op de bühne.


 

1999

Prins Paul den Urste (Timmermans)

 • 1999 Paul I Timmermans

Slogan

Nog vur de eeuw wissele zal,

Make weej enne KNAL-CARNAVAL!

Nao 11 jaor hangen de narren (John Steeghs en Wilbert Coenders) hun pakken an den hoak. De urste vrouwelijke nar (Petra Lucassen) nimt ut ovver.


 

2000

Prins Johan den Urste (Peelen)

 • 2000 Johan I Peelen

Slogan

Ok al is dur nog zonne groëte brand,

Veur Carnaval zette weej alles an de kant!

Nao 11 jaor druugt Jan Poels de vurzittershamer van CV de Vöskes aover an Eric Vullings.

Ozze nij-je pastoeër Ruud Verheggen verrast de Mieëlderse minse mit ennen buut tijdens de carnavalsmis.


 

2001

Prins Roel den Urste (van de Pasch)

 • 2001 Roel I van de Pasch

Slogan

Vèrkes an de liere,

Weej gaon Carnaval viere!

Wilbert Coenders wurt uutgeroepe tot Vorst Reijnaert 5. Heej is de zoeën van Ald Vorst Wiel Coenders.

Ien November van dit jaor viert CV de Vöskes ur 5x11 jaorig jubileum.

O.a. mit veurrondes van de Buutkampioenschappen en enne urste Limburgse Aovend.


 

2002

Prins Leo den Urste (Kuntzelaers)

 • 2002 Leo I Kuntzelaers

Slogan

Weej laote os dur Gulde of Euro nie kliere,

Weej gaon èvegoed Carnaval viere!

Alt-Prinsen winnen veur ut urst de liedjesmiddag mit de carnavalsschlager ‘5x11’.

Dit jaor iets neejs vur de jeugd tot en mit groep 8 van de basisschôl: en ‘snotneuzenbal’.


 

2003

Prins Thomas den Urste (Martens)

 • 2003 Thomas I Martens

Slogan

Enne echte Vos goeït mit ôs alle remme los!

En leuke anekdote. Carnaval viel dat jaor ien Februari, 9 mônd later op den 11e van den 11e wier Rens geböre.

Vriendenclub: ‘kammorräöj van de Vöskes opgericht.

3e Limburgse aovend mit top artiesten: Beppie Kraft en Big Bennie.


 

2004

Prins Edwin den Urste (van de Winkel)

 • 2004 Edwin I van de Winkel

Slogan

Al vruust ut buute dat ut krakt,

Mit Carnaval wurt dur fieëst gemakt!

Jubileum Mieëlderse truujen. Stien Rutten wert uutgeroepen tot 22e oppertruuj.

44e utgave van de jaorlekse carnavalskrant ‘de Vossentoeter’.


 

2005

Prins Wim den Derde (Willemse)

 • 2005 Wim III Willemse

Slogan

’n Brandje of ’n ongeval

Helaas, weej viere Carnaval!

Alt-Prinsen winnen wer de liedjesaovend mit de carnavalsschlager: ‘Weej blieve hange’.

Ald-Prins Ger 4 Thiesen is 3x11 jaor lid van de Revue.

Op en terras ien België gevraogd um Prins te werre, en gedurende de Carnaval de griep, en niet te zuinig. Mar zo’n fieëst kunde nie laote loeëpe dus gewoeën ien de polonaise. 


 

2006

Prins Harrie den Urste (Vissers)

 • 2006 Harrie I Vissers

Slogan

Drie daag lang gaon wee jan de zwier,

Mit jong en ald make weej veul plezier!

Ien de Vossetoeter wert en actie opgestart um het Vossemonument naor en prominentere plats verplatst te kriege

Ien 2006 is het de letste kier dat de Prins mit zien gevolg op Carnavalszondag en bezuukske an d’n börgemeister en zien vrouw brengt.


 

2007

Prins Bart den Twedde (Kerstjens)

 • 2007 Bart II Kerstjens

Slogan

Wiste gillie ut al,

Dit wurt enne behuuuuuuuuuuurlijk goeje Carnaval!

René en Marijn Poels neme afscheid as redactielid van de Vossetoeter. René zei op de redaksievergaderingen duk ‘Wat weej ien de Vossetoeter schrieve is noeït geloge (mar hier en daor helpe weej de waorheid ’n bitje)”.


 

2008

Prins Tom den Urste (Smits)

 • 2008 Tom I Smits

Slogan

Beej de Vöskes veurop, viende weej hiëlemaol top!


 

2009

Prins Pascal den Urste (Vissers)

 • 2009 Pascal I Vissers

Slogan

Niks transportiere, weej gaon Carnaval viere!!

Anekdotes:

De latste Mieëlderse Prins van de gemente Mieëldere-Wanssum. Dus ook de latste sleuteloverdracht ien Mieëldere mit meuge make as Prins.

Dat jaor haaije we nog enne Mieëlderse Prins, Adrie Baard in het Schuttersveld woar we mit en afvaardeging op de receptie zien gewest.


 

2010

Prins Paul den Twedde (Peters)

 • 2010PaulPeters

Slogan

Mieëldere-Wanssum of Hors an de Maas…

Ien Mieëldere blieft mit Carnaval de Vos d’n baas!

Den urste Mieëlderse Prins van de gemente Hors an de Maas. Den urste kier naor de sleuteloverdracht ien Horst. De ganse carnaval ien enne gouden koets rondgereeije den dur de kammeraoij was geregeld.


 

2011

Prins Jurgen den Urste (Wijnbergen)

 • 2011JurgenWijnbergen0

Slogan

Mit Carnaval make weej ôs gen dikke bieën,

En zette de bluumkes buute!

Ze zegge mej "Wet waor ge àn begint", mar dat wette nie, dat motte ervare. Dat is ’t moie van Prins zien. Ge ervaart ’t allemaol!


 

2012

Prins Frank den Urste (Thijssen)

 • 2012 Frank I Thijssen

Slogan

De trom en toet ien de kàst want mit dees daag halde weej un lekker pilske vàst!

De 65ste Prins zien, mar toch 't 6x11 jubileum mit mugge make. Dat was toch wel un moije gebeurtenis wat nie vur veul Prinsen is weggelegd.


 

2013

Prins Alex den Urste (Disveld)

 • 2013 Alex I Disveld

Slogan

Is 't nou bam jonge of boks ouwe, dizze Carnaval zien weej nie te houwe!

En doar hebbe weeij alles an gedoan um dat ok woar te make. Ut was en geweldige belevenis vur os ganz gezin.

 


 

2014

Prins John den Urste (Steeghs)

 • IMG-20140112-WA0002

Slogan

Dizze Carnaval loëp ik veurop rèken daor mar op

En gans jaor ien Mieëldere vurop mugge lope. Alhoewel, zoals het in Mieëldere de laatste joaren gebroekelijk is, mugge rennen. Dat was ok ’t urste wat ze zen ien Brabant, op mienne urste werkdag na de receptie. “Tjonge Tjonge wa ge da bej jullie hard, woane”

 2015

Prins Kevin den Urste (Kleeven)

 • Prins Kevin

Slogan

Dees daag gut de pieper van de brandweer an de kant en loeëpe weej mit de scepter ien de hand!

Carnaval vieren mit enne kleine op komst, en Prins van de Voskes zien mit ut 55 joarig bestaon van de Vossetoeter. Weej hebbe genoten.


 

 2016

Prins Eugène den Urste (Peelen)

 • IMGL0046zaal

Slogan

 Weej laote de bloemme ff staon, Um veurop ien de polonaise te gaon!

 Precies 50 jaor geleeje was mien pap, Prins Thei I ok Prins van de Voskes. Bart, ozze zoën , was dit jaor adjudant van de jeugdprins.

 Weej hebbe genoten.


 

 2017

Prins Paul den Derde (Coenders)

 • Prins Paul III

Slogan

 Mit dees daag laote weej de vrachtwagen staon um compleet uut os dak te gaon!!!

 Ik was zoewiezoë al gröts dat ik Prins mog zien, mar dat ik hiermit opa en ôzze pap heb opgevolgd mâkt ut nog miër   biezonder!