18-02-2024

ALV - openbare voorjaarsvergadering

Op maandag 19 februari 2024 wordt om 20.00u in Café Oud Meerlo de openbare voorjaarsvergadering gehouden. Bij deze is iedereen hiervoor uitgenodigd. Hier wordt ook carnaval van 2024 geëvalueerd. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen hier dan kenbaar gemaakt worden. We hopen op een grote opkomst.

De agendapunten die in ieder geval aan bod komen zijn:

1. Opening/mededelingen
2. Notulen algemene najaarsvergadering van 13 november 2023
3. Jaarverslag
4. Evaluatie Carnavalsseizoen 2023/ 2024
5. Rondvraag

De uitnodiging en notulen downloaden zijn hier te downloaden of zijn op te vragen bij het Secretariaat.

Terug naar overzicht