01-01-2021

Openbare algemene vergadering

Op maandag 27 februari 2023 wordt om 20.00u in Café Oud Meerlo de openbare voorjaarsvergadering gehouden. Bij deze is iedereen hiervoor uitgenodigd. Hier wordt ook carnaval van 2023 geëvalueerd. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen hier dan kenbaar gemaakt worden. We hopen op een grote opkomst.

De agendapunten die in ieder geval aan bod komen zijn:

  1. Opening/mededelingen
  2. Notulen algemene najaarsvergadering van 11 november 2022
  3. Jaarverslag
  4. Evaluatie Carnavalsseizoen 2022/ 2023
  5. Rondvraag

De uitnodiging en notulen downloaden zijn hier te downloaden of zijn op te vragen bij het Secretariaat.

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet