Horecaregels CV de Vöskes

We willen een gezellige, maar veilige en verantwoorde carnaval vieren met de Meerlose gemeenschap.

Daarom gelden de volgende regels.

  1. Alcoholische dranken worden alleen verkocht aan meerderjarigen (18 jaar en ouder)
  2. Je hebt hiervoor een geldig polsbandje nodig
  3. Geen geldig polsbandje, dan geen alcoholische drank
  4. Er kan verzocht worden om je legitimatie voorafgaand aan verkoop en verstrekking van alcoholische dranken door het barpersoneel of door/namens CV de Vöskes
  5. Verstrekking van alcoholische dranken aan minderjarigen is ten strengste verboden
  6. Drank wordt alleen verstrekt in plastic bekers
  7. Het is verboden om eigen drank mee te nemen naar binnen in de zaal
  8. Ben je minderjarig en heb je toch alcohol, dan volgt waarschuwing en verwijdering uit de zaal!
  9. Het gebruik van drugs is ten strengste verboden. Word je hiermee gezien, dan volgt per direct verwijdering uit de zaal. De autoriteiten worden ingelicht
  10. Je bent verplicht de instructies van of namens CV de Vöskes op te volgen

We wensen iedereen een gezellige carnaval!
Bedankt voor jullie medewerking!
Bestuur CV de Vöskes