De Huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. Je bent verplicht om je aan deze regels te houden. Dit heeft als doel het uitgaansgebied gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In de praktijk kunnen andere kwesties eveneens als zodanig worden gezien.

De huis- en gedragsregels zullen door ons worden gehanteerd in zoverre ze van toepassing zijn. Deze regels gelden zowel binnen als in de omgeving van het 7x11 jubileumfeest georganiseerd door CV de Vöskes.

Regelement:

 • De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen. Meer specifiek:  indien personen onder invloed van drugs en/of drugs verkeren.
 • Een geldig legitimatiebewijs moet te allen tijde getoond kunnen worden, anders kan u toegang ontzegd worden.
 • In en om het gebouw is het dealen soft- en harddrugs ten strengste verboden. De politie zal bij constatering onverwijld worden ingeschakeld.
 • Gebruik/bezit/handel van/in soft- en harddrugs, is in en om het gebouw ten strengste verboden.
 • Gebruik/bezit/handel van/in slag-, steek-, en/of vuurwapens is in en om het gebouw ten strengste verboden.
 • Overmatig alcoholgebruik, gewelddadig, seksistisch, ongewenst, agressief en/of racistisch gedrag wordt niet getolereerd.
 • Aan personen onder de 18 jaar wordt géén alcohol verschonken.
 • Voor personen zonder geldig polsbandje tijdens evenementen is het niet toegestaan om alcoholische dranken te bestellen.
 • Personen die in het bezit zijn van alcoholische dranken zonder een geldig polsbandje wordt de toegang ontzegd.
 • Alle consumpties worden contant met munten betaald. Het op rekening drinken van zowel huurders/bezoekers als medewerkers is niet toegestaan, mits daartoe door de verhuurder nadrukkelijke toestemming is verleend.
 • Betaalde entreegelden worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven.
 • Het meebrengen van eigen drank, glas en/of blikwerk is niet toegestaan. Drank, glas en/of blikwerk worden bij binnenkomst in beslag genomen.
 • Schade toegebracht tijdens openingstijden, of direct in relatie staand tot de openingstijden, aan gebouw en/of eigendommen van de organisatie worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker/veroorzakers vergoed.
 • Aanwijzingen van de organisatie of bij afwezigheid hun plaatsvervanger dienen opgevolgd te worden.
 • Bij het niet naleven van de huisregels en/of bij ongeregeldheden, alsook bij diefstal en vernieling, wordt altijd de politie ingeschakeld.
 • Bezoekers en vrijwilligers dienen bij het verlaten van het gebouw geen overlast voor omwonende te veroorzaken.
 • Rondhangen in/om het gebouw na sluitingstijd is niet toegestaan.
 • Sluitingstijd (Vrijdag 01:00, Zaterdag 01:00, Zondag 01:00) zijn strikt en mogen onder geen enkele voorwaarde overschreden worden, mits er vooraf een vergunning is verleend. De dienstdoende vrijwilliger is aansprakelijk voor het handhaven van de sluitingstijden.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor de persoonlijke schade, verlies/diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
 • Het gebruik maken van de aanwezige kapstokken/garderobe, geschied volledig op risico VC Set-up en eigenrisico, CV de Vöskes is in geen enkel geval aansprakelijk.
 • Het is verboden te roken, ook buiten openingstijden. Dit mag uitsluitend buiten, Eventuele daaruit voortvloeiende boetes worden op de overtreder verhaald.
 • Er kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in onze ruimte geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust
 • Bij evenementen kunnen foto's of video-opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Door het kopen van een kaartje, het betreden van een evenement of het accepteren van onze huisregels, geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Mocht de bezoeker toch ongewild op een foto of video-opname staan, neem dan contact op met